Problematiken

Det kan ta lite tid att sortera ut känslorna och kartlägga deras rotsystem.

Du är inte själv i det arbetet. Inte jag heller. Vi gör det tillsammans – på dina villkor.

Min erfarenhet säger mig att vägen framåt har alltid en – och ibland flera – påfarter.

Ser du redan nu var vi startar?

Space Samtalsterapi hjälper dig med:

 • Ångest / Depression 
 • Utmattning / Stress 
 • Sorgbearbetning
 • Livskris
 • Nedstämdhet 
 • Relationer
 • Existentiella frågor 
 • Medberoende 
 • Självförtroende
 • Självkänsla 
 • Livsriktning 
 • Beteendemönster
 • Coachning  
 • Kris