Space Samtalsterapi hjälper dig med: 


 • Ångest
 • Depression 
 • Stress 
 • Utmattning
 • Nedstämdhet

 • Sorgbearbetning
 • Relationer
 • Medberoende 
 • Självförtroende
 • Självkänsla

 • Livskris
 • Existentiella frågor 
 • Beteendemönster
 • Coachning  
 • Livsriktning 

Perspektivet

Space Samtalsterapi bygger på tanken om att de flesta, någon gång, kan vara hjälpta av någon form av stöttande samtal för att komma vidare. Ibland finns det en tydlig problematik som behöver adresseras, och då finns det metoder för det. Ibland är det mer diffust, mer en känsla av att något skaver, och då behövs lite mer svängrum. Vissa ser dessa samtal som ett fredat utrymme där det är helt okej att bara låta orden flöda fritt. Andra söker sig till en utomstående för att bli enastående. Alldeles oavsett är du varmt välkommen.


Problematiken

Det kan ta lite tid att sortera ut känslorna och kartlägga deras rotsystem. Du är inte själv i det arbetet. Inte jag heller. Vi gör det tillsammans – på dina villkor. Erfarenheten säger mig att vägen framåt har alltid en – och ibland flera – påfarter. Ser du redan nu var vi startar?


Erfarenheten

Anna Håkansson är utbildad inom emotionsfokuserad- och psykodynamisk terapi och har tidigare arbetat inom psykiatriska slutenvården. I dag behandlar hon bland annat problematik kring depression, oro/ångest, ätstörning och stress. Metoden är oftast motiverande samtal.