Perspektivet

Space Samtalsterapi bygger på tanken om att de flesta, någon gång, kan vara hjälpta av någon form av stöttande samtal för att komma vidare.

Ibland finns det en tydlig problematik som behöver adresseras, och då finns det metoder för det.

Ibland är det mer diffust, mer en känsla av att något skaver, och då behövs lite mer svängrum.

Vissa ser dessa samtal som ett fredat utrymme där det är helt okej att bara låta orden flöda fritt.

Andra söker sig till en utomstående för att bli enastående.

Alldeles oavsett är du varmt välkommen.