Erfarenheten

Anna Håkansson är utbildad inom emotionsfokuserad- och psykodynamisk terapi och har tidigare arbetat inom psykiatriska slutenvården.

I dag behandlar hon bland annat problematik kring depression, oro/ångest, ätstörning och stress. Metoden är oftast motiverande samtal.